top of page

Hur är du och jag som medarbetare?

Uppdaterat: 25 juni 2023

Tar vi vårt medarbetaransvar? Bidrar vi till en arbetsplats som är rolig att komma till? Stöttar och uppmuntrar vi våra kollegor?

Säger du Godmorgon till dina medarbetare?


För mig är det inget jag tänker på att jag måste göra, det kommer av sig självt, har gjort hela mitt liv. Att prata om hur viktigt det är att vi är snälla och finnas där för varandra tycker säkert många är en klycha. Min mor gjorde alltid det med mig -Malin försök att alltid var snäll, hälsa på människor och le om du är glad, det gör andra människor glada. Nästan alla iallafall.

För mig är att vara snäll, hälsa och le, tre saker som kan göra stor skillnad för många.

Medarbetarskap/Ansvar Vi tillbringar en stor del av våra liv på jobbet och det är därför viktigt att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig bekväma, respekterade och sedda. Det kan vara lätt att glömma att vi alla bär med oss olika erfarenheter, känslor och utmaningar. Att vara en medmänniska och se till varandras bästa, visa att vi uppskattar och bryr oss om, gör att vi känner trygghet.

Citat "Att vara empatisk innebär att vi strävar efter att förstå och känna med andra. Det handlar om att vara medveten om andras perspektiv, att lyssna aktivt och visa genuint intresse för deras välbefinnande" citat slut. Genom att vara empatiska kan vi skapa en arbetsmiljö som är inkluderande och stöttande för alla.

Omtänksamhet och lyhördhet är några av de viktigaste sakerna på arbetsplatsen. Det handlar om att erkänna och värdera olikheter, att vara lyhörd för var gränser går, att behandla alla med och respekt. När vi respekterar varandra så skapar vi en miljö där vi kan känna oss trygga. Om någon av oss känner att idag har jag ingen bra dag så vet jag att på jobbet finns det stöd och jag kan be mina kollegor om hjälp med något som jag kanske inte har kraft att göra just där och då. Jag hoppas och tror att det är så man känner. Allt blir så mycket bättre om håller vi varandra Om ryggen, och inte går Bakom ryggen på varandra. Jag tror att det skapar inte bara trygghet utan också glädje.

Ett vänligt ord, en uppmuntrande gest eller bara att lyssna kan göra underverk för kollegan som har en mindre bra dag.

Som individer är jag övertygad att vi kan påverka och forma vår arbetsplatkultur. Det vi behöver för att göra det är gratis, saker som omtänksamhet respekt samt låna ut sitt öra ibland. 😉

Då har vi tillsammans gjort skillnad Genom att ha kunskap och är medvetna, kan vi stå upp för varandra.

Det kallar jag Medarbetarskap med Ansvar. Gör vi detta så tror jag, att Engagemanget kommer av sig självt.

Ha en fin dag alla!


Malin

54 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

About Me

img_1_1703612508504.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#Ordet Som

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page